سوِرٍنا

میخواهم که اندوهی سیاه و سنگین

با قدمهای آ هسته در جانم حلول کند.روح مرا بتراشد

و جرعه جرعه تلخی خود را به کامم ریزد

در آرزوی آنم که زندگی جاودانه نصیبم شود

که تا ابد بتوانم دوست بدارم و روزی هزار بار

در رنج عشق جان بسپارم

بدون آنکه مرگ جرات کند به نجات من بشتابد

* سورٍنا سردار پادشاه اشکانی که همه عظمت خود را مدیون اوست

/ 2 نظر / 24 بازدید
هيچکس

سلام. اميدوارم هميشه شاد باشی.آنقدر قوی و محکم که مرگ جرا ت نکنه به سراغت بياد.

فرشته

سلام. اميدوارم هميشه خوش باشی. بهترينها رو برات ارزومندم