La douleur

سکوت و تنهایی آدم روبر عکس به همه جا میبره .چند روزیه که خودمم و ذهنم همه جا رو سیر میکنه  از تصاویری که تو ذهنم از خاطراتم داشتم شروع میشه و بال و پر میگیره و همینطور منشعب میشه . از مناظری مثل وقتی خودم رو رو قله کوهها میبینم با عکسهای متفاوتش و از دوستانم و یه چیزی که دیگه خیلی بیشتر ذهنم رو مشغول کرده اونم چیزی که تقریبا چهار ساله در گیر آموختنشم با داستانها واز ترجمه های ساده تا شازده کوچولو و ادبیات و کنارش شخصییت هایی که اینها رو پرورش دادن  و آهنگهاش و دوستان آن سوی مرز و همه اینها تو کاغذ و صدا و رویا و تکرار و خواب شکل گرفتن و از درونم یکی داد میزنه که به اینها شکل بدم و به واقعیت تبدیلش کن ولی از یه طرف. یکی دیگه میگه مشکلات زیاده و شاید نتونی و همه اینها به یک جا منتهی میشن و اونم   île de france  که همه اینها هم شکل گرفتن و هم به واقعیت منتهی میشن<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

/ 0 نظر / 10 بازدید