هنر...

به نظر من هنر به چيزی ميشه گفت که شخصی به چيزی که از ذهنش ميگزره  بتونه به ساده ترين وبهترين وجه عنوان کنه.حتی به نظرم خوب صحبت کردن که ساده ترين چيزه نوعی هنره چه رسد به نقاشی وموسيقی که ديگه آخرشه

اين روزها خوراکم شده کيتارو...

ديوانه ای که ترشهات ذهنش رو خيلی خوب نوازش ميده

و چه ترشهات لطيفی

البته يانی هم گوش ميدم.به نظرم اونم عاشق بشرييته

نظر شما چيه؟

 

/ 0 نظر / 12 بازدید