هزينه رسيدن به علائق هم زياده پس سطح علائق رو پايين بياريم؟

 امروز يه جوورايی هوس نوشتن دارم وميخوام بنويسم32.gifراستی قالبم رو پسديدی؟ خيلی سادس ولی ديگه حوسله سرو کله زدن با هاش رو ندارم  يه چه چی هم در گوشی بگم که سواد طراحی سايت منم کهنه شده آخه زمان ما frontpageمد بود و الان دور  flash وxmlو چيزای ديگس27.gif.ولی از قديم گفتن همه چی سادش خوبه 04.gif اينم برا قول زدن خودم بود09.gif

از امروز کلاسای ترم جديد هم شروع شد ولی من نرفتم08.gif آخه مگه بچه ابتدايی هستم که روز اول برم سر کلاس31.gifدانشگاه اومديم که يک هفته اول و يک هفته آخر رو نريم ديگه13.gif.چه پيشرفتی26.gif!!!ولی يه دليل برا نرفتنم دارم 13.gif چون دارم گواهينامه پايه يک ميگيرم (باز که خنديدی33.gif؟)سويتی بهم گفته پيش بسوی علائق .آره عزيزم منم دوس دارم رانندگی تريلی رو ديگه.ولی هزينه رسيدن به علائق هم زيادها آخه طرف ساعتی ده هزار تومن ميگيرو دنده دادن ياد ميده(کلاج دنده ٫۱ کلاج٬خلاس باز کلاج ۲٬...حالا ميخايم دنده رو کوچک کونيم کلاج ميگيری خلاس گاز ميدی تا ته ول ميکنی کلاج ميگيری دنده رو کوچک ميکنی ..باز که خنديدی ياد بگير شايد يه زمان عشق کردی گواهينامه بگيری اون موقع ساعتی ده هزار تومن ميگيرم ميفهمی وباز بخند 04.gif.اونم چه ماشينی11.gif بنز شش چرخ که بين دنده يک ودو فاصله يک متری داره و قطر فرمونش هم که يه نيم متری ميشه البته اينم بگم ها...سايز من غير استاندارده يعنی اون ماشين رو برا راننده سيبيل کلفتی طراحی کردن که  حداقل دو متر قد داره و صدوبيست کيلو وزن داره و شکمش رو هم ميندازه رو فرمون وبا شکم فرمونو کنترول ميکنه نه برا من جوجه که برا دنده دادن از جام بلند ميشم وبا دو دست فرمونو ميچرخونم30.gif

ولی اينم بگم ها...رانندگی من خيلی بهتر از اون سيبيل کلفت هاس31.gifآره داداش  شنبه هفته بعد برا بار اول که ميخام برم امتحان تپه قبول شدمااا بهت ثابت ميکنم که ميارزم يا نه...13.gif ضايع نشم خوبه..26.gif ولی امتحان آئين نامه باره اول قبول شدم 04.gif زبونتو گاز بگير اونم قبول ميشم اشاالا ...ما اينيم  ديگه24.gif

آآآآآ حرف از کجا کشيد به کجا .چی داشتم ميگوفتم اصلا؟؟؟

/ 0 نظر / 7 بازدید