اونقدر در یک خواب عمیقی خوابیده بودم که  خواب بودن  یا نبودنم  رو براش نوشتم

که بگم تا دریا های پشت سرم  آب هاشونو نگه داشتن

که چرا حرفهایی رو که از چشمانم جاریه رو نمی بینه؟

که چرا کلماتی که از زبانم میریزه رونمیشنوه؟

که چشمان خواب آلوده منو تشخیص بده

که ببینه که راحت خوابیدم .

چشمانت روشن

 

/ 1 نظر / 11 بازدید