اگر مرا می خواهی،
بايد مطمئنم کنی که می مانی
می مانی، تا ابد می مانی.
اگر فقط برای لحظه ای حس کنم
که قرار است رفيق نيمه راهم باشی،

مطمئن باش که از من
هيچ چيز نمی گذارم که به تو برسد
نه عشقم، نه محبتم، نه جسمم، نه لبخندم، نه هيچ چيز
هيچ چيز

(از خودم نبود ولی حرف دله)

/ 3 نظر / 10 بازدید
leyli

عالی بود حرف نداشت به نظر من از متنهايی که حرفه دلتو ميروسونن استفاده کنی جذابيتش بيشتره

masy_eagle

سالم بر داداشی. داداشی جونم تو هم که مثل من ماهی! مگه نه؟ خيلی خوشم اومد.امين جونم خيلی باحالی.

angella_Blessed

همه ما تاكنون اين درد را در زندگي تجربه كرديم/همه ما زماني اشك ريزان گفته ايم"به خاطر عشقي رنج مي برم كه ارزشش را ندارد" رنج مي بريم /چون فكر مي كنيم بيش از آنچه كه مي گيريم مي دهيم/ رنج مي بريم كه عشقمان درك نمي شود/رنج مي بريم چون نمي توانيم قواعد خو دمان را تحميل كنيم/بيهوده رنج مي بريم چون عشق بذر رشد ماست/ تجربه رو حا نيمان بيشتر خواهد شد/روشن ديدگان راستين با ارواح روشن از عشقشان بر تمامي پيش داوريهاي دوران خود فايق مي امدند/مي خواندند مي خنديدند با صداي بلند نيايش مي كردند/مي رقصيدند/شاد بودند چون عشقشان جهان را فتح مي كرد/و نمي ترسيدند چيزي را از دست بدهندعشق راستين به معناي تسليم كامل است.......