فعلا سکوت حاکم است

خيلی وقته چيزی ننوشتم. دلم برا اينجا و آدمهاش تنگه . سووستس هم که ديگه به ما پرتقال نميده .شايد احساسمون يکی باشه يه خورده دور شديم ولی باز ...

ولی اين روزا سومين سالگرد آشناييمون با پرتقال فروش محله دل ماس

فعلا وسط امتحانا گير کردمو هيچ چيز به ذهنم نميرسه که بنويسم ولی يه هو ديدين اين آتشفشان فوران کردو همه چيزو ريخت اينجا. خبراييه 27.gif

فردا امتحان گرامر داريم و از صبح اين گوشی من شده شنوای ناله همکلاسيها که ما هيچی نميفهميم چه کنيم. من دردمو به ...بگم03.gif

/ 1 نظر / 10 بازدید
كتكله

اگه مردهای تو قصه بدونن كه اینجایی / برای بردن تو با اسب بالدار میتازن