زير يه بارون نرم و مه رقيق و بدون باد روی چمن تازه  بالا رفتتن از کوه و شنيدن دکلمه های فرانسوی celeine dion که آروم نوازشت بده و  خاطراتی رو برات تازه کنه ...

چقدر میچسبه و يه خاطره بياد موندنی ميشه

من بر آنم که در اين دنيا خوب بودن.......به خدا سهل ترين کار است

گفته شاملو از طرف سويتی

/ 0 نظر / 6 بازدید