.: هوم :.
.: آرشيو :.
.: ايميل :.
   
  هورلا                     
 
 
 
 

 

 
چهارشنبه ۱ شهریور ،۱۳۸٥

من ، در امتداد سال ها ، همراهان بسیاری داشته ام که پس از چند لحظه یا چند روز یا چند سال ، خواسته اند مثل من باشند یا من مثل آنها باشم . یا مرا معیار دیده اند یا خودشان را معیار تصور کرده اند .و همین مساله دردناک منجر به فسخ بسیاری از قراردادهای دوستی شده است – اگر چه دوستی ،قراردادپذیر نیست .

خیلی ها می آیند به طرف تو، و  مجذوب می شوند، و مغلوب.بعد، ناگهان می بینی که تکیه کلامهای تو را ،حرکات تو را ، طرز حرف زدن تو را ، و حتی سلیقه تو را در غذا خوردن و دوست داشتن این یا آن میوه و شیرینی تقلید می کنند. اینها  هرگز دوستان خوبی نمی شوند . تو نیمه مکمل خود را می خواهی نه سایه خود را ، نه شبح خود ، نه سایه خود ، نه شبیه خود را ...

دوست ، دوست را کامل می کند – همانگونه که یک نیمه در،  نیمه دیگر را ، اما  یک نیمه ی در ، در نیمه دیگر حل نمی شود ، محو نمی شود ، نابود نمی شود . این شبیه شدن ها مساله یی ست که باعث می شود ما غالبا تنها بمانیم ،چرا که از مقلد بیزاریم ، یا از این که تقلید کنیم . مگر آنکه دوستی را با دلقکی برابر بدانیم ، یا آنقدر درمانده و ضعیف النفس باشیم که احتیاج به  له  شدن در دیگری را حس کنیم ، یا آنقدر بیمار باشیم که بخواهیم در مقام « خود همه چیز بینی » ، جمعی انسان تو سری خورِ ساده لوح را به مسخرگی وادار کنیم .

ما می خواهیم کسی با ما باشد که « ما»  نباشد ، دستگیرنده ما باشد و دستگیرنده اش باشیم ، هشدار دهنده ی به ما باشد و هشداردهنده ی به او باشیم ، بیدار کننده ی ما و بیدار کننده اش ...

رفیقی که تو را دايما تایید می کند یا تحسین ، اسیر است نه رفیق .

 

 

نادر ابراهیمی  -  ابوالمشاغل

 

 
Azadunifr
 
LOGO


شماره بازديد


 
پيوند
shazdeamin.persianblog.irپشتيباني
Persian Blog


بنابراين، من چه دارم؟اين اوست،هورلا،كه مرا تسخير كرده واين افكار ديوانه وار را به به مغزم مي آورد.او درون من است و كم كم به روح من تبديل ميشود.من او را خواهم كشت.

گي دوموپاسان


 

.:Archive :.
.: E-mail :.