.: هوم :.
.: آرشيو :.
.: ايميل :.
   
  هورلا                     
 
 
 
 

 

 
یکشنبه ٢۸ اسفند ،۱۳۸٤

بوی عید

بوی اسکناس نو

بوی سرکه بوی سیر و سمنو

بوی سیریشم بادبادک کاغدی

بويِ دویدنِ رويِ آجرِ خیسِ  کفِ ایونِ مادر بزرگ

بوی تمام شدن فصل رفتهِ سرد

بوی مریم تا نغمه ای گرم وشیوای بسم الله

تا صدايِ ساعتِ کوکی

تا صدايِ مقلب القلوب

تا فرصتی به رنگین کمان شدن از برگشتن من از غروبِ رفتهِ شیرینیهايِ بازیهايِ کودکانه

 تا شفقِ بامدادِ مدبٌر الیل و انهار

 تا به ذلالی یافتنِ  طلوعِ شیرین  بخشاینده حق تا کشف حول حالنا

 تا  فقط گرفتارتو باشم تا یاورم تنها تو باشی تا قصه من فقط تو باشی

 تا  رسیدن به خودِ خودِ خورشید تا احسن الحال

 

 

  

 

 

با اینا زندگی رو سر میکنم ...

 

 
Azadunifr
 
LOGO


شماره بازديد


 
پيوند
shazdeamin.persianblog.irپشتيباني
Persian Blog


بنابراين، من چه دارم؟اين اوست،هورلا،كه مرا تسخير كرده واين افكار ديوانه وار را به به مغزم مي آورد.او درون من است و كم كم به روح من تبديل ميشود.من او را خواهم كشت.

گي دوموپاسان


 

.:Archive :.
.: E-mail :.