.: هوم :.
.: آرشيو :.
.: ايميل :.
   
  هورلا                     
 
 
 
 

فعلا سکوت حاکم است

 
دوشنبه ۱ تیر ،۱۳۸۳

خيلی وقته چيزی ننوشتم. دلم برا اينجا و آدمهاش تنگه . سووستس هم که ديگه به ما پرتقال نميده .شايد احساسمون يکی باشه يه خورده دور شديم ولی باز ...

ولی اين روزا سومين سالگرد آشناييمون با پرتقال فروش محله دل ماس

فعلا وسط امتحانا گير کردمو هيچ چيز به ذهنم نميرسه که بنويسم ولی يه هو ديدين اين آتشفشان فوران کردو همه چيزو ريخت اينجا. خبراييه

فردا امتحان گرامر داريم و از صبح اين گوشی من شده شنوای ناله همکلاسيها که ما هيچی نميفهميم چه کنيم. من دردمو به ...بگم

 

 
Azadunifr
 
LOGO


شماره بازديد


 
پيوند
shazdeamin.persianblog.irپشتيباني
Persian Blog


بنابراين، من چه دارم؟اين اوست،هورلا،كه مرا تسخير كرده واين افكار ديوانه وار را به به مغزم مي آورد.او درون من است و كم كم به روح من تبديل ميشود.من او را خواهم كشت.

گي دوموپاسان


 

.:Archive :.
.: E-mail :.