.: هوم :.
.: آرشيو :.
.: ايميل :.
   
  هورلا                     
 
 
 
 

تک رز صحرا

 
پنجشنبه ٢۱ خرداد ،۱۳۸۳

خودش رو گم کرده؟نه بعضی چيزها که براش مهم بود رو الان خودش زير پا گذاشته ٫به خودش و ديگران دروغ ميگفت٬شايد به خاطر اينکه از خودش فرار ميکنه ولی بهش ميگم چرا به ديگران دروغ ميگی ٬بالاخره که چی٬تا کجا ميخوای بری؟ميگه نميدونم ولی ميدونه که يکی رو از ته دل دوست داره و يکی رو نه و اونا هم بر عکسش.

ولی نميدونه که چه بايد کرد

ولی من اينو ميدونم که لپ های قرمز سويتی رو وقتی باهام حرف ميزد رو با هيچ چيز و هيچ کس نميشه عوض کرد 

 

 
Azadunifr
 
LOGO


شماره بازديد


 
پيوند
shazdeamin.persianblog.irپشتيباني
Persian Blog


بنابراين، من چه دارم؟اين اوست،هورلا،كه مرا تسخير كرده واين افكار ديوانه وار را به به مغزم مي آورد.او درون من است و كم كم به روح من تبديل ميشود.من او را خواهم كشت.

گي دوموپاسان


 

.:Archive :.
.: E-mail :.