.: هوم :.
.: آرشيو :.
.: ايميل :.
   
  هورلا                     
 
 
 
 

 

 
دوشنبه ٢۱ اردیبهشت ،۱۳۸۳

با غباری  از غم

تو به لبخندی از اين آينه  بزدای  غبار

آشيان  تهی دست  مرا

مرغ  دستان  تو پر می سازند

آه مگذار ، كه دستان  من آن

اعتمادی  كه به دستان تو دارد به فراموشيها بسپارد

آه مگذار كه مرغان  سپيد  دستت

دست پر مهر مرا  سرد و تهی بگذارد

من چه می گويم ، آه

با تو اكنون چه فراموشيها

با من اكنون چه نشستها ، خاموشيهاست

تو مپندار كه خاموشی من

هست برهان فرانموشی من

من اگر برخيزم

تو اگر برخيزی

همه برمی خيزند

   حميد مصدق

 

 
Azadunifr
 
LOGO


شماره بازديد


 
پيوند
shazdeamin.persianblog.irپشتيباني
Persian Blog


بنابراين، من چه دارم؟اين اوست،هورلا،كه مرا تسخير كرده واين افكار ديوانه وار را به به مغزم مي آورد.او درون من است و كم كم به روح من تبديل ميشود.من او را خواهم كشت.

گي دوموپاسان


 

.:Archive :.
.: E-mail :.