.: هوم :.
.: آرشيو :.
.: ايميل :.
   
  هورلا                     
 
 
 
 

 

 
چهارشنبه ٢۸ خرداد ،۱۳۸٢


اگر مرا می خواهی،
بايد مطمئنم کنی که می مانی
می مانی، تا ابد می مانی.
اگر فقط برای لحظه ای حس کنم
که قرار است رفيق نيمه راهم باشی،

مطمئن باش که از من
هيچ چيز نمی گذارم که به تو برسد
نه عشقم، نه محبتم، نه جسمم، نه لبخندم، نه هيچ چيز
هيچ چيز

(از خودم نبود ولی حرف دله)

 

 
Azadunifr
 
LOGO


شماره بازديد


 
پيوند
shazdeamin.persianblog.irپشتيباني
Persian Blog


بنابراين، من چه دارم؟اين اوست،هورلا،كه مرا تسخير كرده واين افكار ديوانه وار را به به مغزم مي آورد.او درون من است و كم كم به روح من تبديل ميشود.من او را خواهم كشت.

گي دوموپاسان


 

.:Archive :.
.: E-mail :.