.: هوم :.
.: آرشيو :.
.: ايميل :.
   
  هورلا                     
 
 
 
 

مقدمه

 
چهارشنبه ٢۸ خرداد ،۱۳۸٢

                                    Bonjour à tous
Bonjour à touts les amis qui s,occupent à la langue français.C,est le temps où je me vous présente.Je m,appelle Amin,je suis étudiant de la langue francais.Il est trois ans que je l,etudie .
La premiére raison qui me lance vers la langue français,C,est sa richesse littéraire . Parmi toutes les langues européennes,celle-ci est très étendue.D,autres part presque dans les plupartdes continents elle est parleé.comme vous savez, précédement la langue français était
la langue internationale.c,est -à-dire dans cette époque-là
il est très important qu,on peut parler français.

 

 
Azadunifr
 
LOGO


شماره بازديد


 
پيوند
shazdeamin.persianblog.irپشتيباني
Persian Blog


بنابراين، من چه دارم؟اين اوست،هورلا،كه مرا تسخير كرده واين افكار ديوانه وار را به به مغزم مي آورد.او درون من است و كم كم به روح من تبديل ميشود.من او را خواهم كشت.

گي دوموپاسان


 

.:Archive :.
.: E-mail :.