.: هوم :.
.: آرشيو :.
.: ايميل :.
   
  هورلا                     
 
 
 

عناوین مطالب وبلاگ هورلا

جمعه ۱۸ اسفند ،۱۳۸٥ :: جمعه ۱۸ اسفند ،۱۳۸٥
سوِرٍنا :: یکشنبه ٢۸ آبان ،۱۳۸٥
چهارشنبه ٢٤ آبان ،۱۳۸٥ :: چهارشنبه ٢٤ آبان ،۱۳۸٥
چهارشنبه ۱ شهریور ،۱۳۸٥ :: چهارشنبه ۱ شهریور ،۱۳۸٥
آسمون زمين :: یکشنبه ۱٥ امرداد ،۱۳۸٥
محبوب :: دوشنبه ۱٩ تیر ،۱۳۸٥
یکشنبه ٢۸ اسفند ،۱۳۸٤ :: یکشنبه ٢۸ اسفند ،۱۳۸٤
همونی که بود :: دوشنبه ٢۱ آذر ،۱۳۸٤
دوشنبه ۳٠ آبان ،۱۳۸٤ :: دوشنبه ۳٠ آبان ،۱۳۸٤
آسمان تَب ريز :: شنبه ۱٦ مهر ،۱۳۸٤
دوشنبه ۱۱ مهر ،۱۳۸٤ :: دوشنبه ۱۱ مهر ،۱۳۸٤
هليای من :: یکشنبه ۳ مهر ،۱۳۸٤
به بهانه تولدم :: یکشنبه ٢٧ شهریور ،۱۳۸٤
سه‌شنبه ٢٢ شهریور ،۱۳۸٤ :: سه‌شنبه ٢٢ شهریور ،۱۳۸٤
بيگانگی و يگانگی :: یکشنبه ٢٠ شهریور ،۱۳۸٤
تآويل :: چهارشنبه ٢ شهریور ،۱۳۸٤
بی سرزمين تر از خاک :: پنجشنبه ۱۳ امرداد ،۱۳۸٤
اورين ۳۶۲۰ :: یکشنبه ٩ امرداد ،۱۳۸٤
جمعه ۳٠ اردیبهشت ،۱۳۸٤ :: جمعه ۳٠ اردیبهشت ،۱۳۸٤
La douleur :: شنبه ۱۳ فروردین ،۱۳۸٤
پنجشنبه ٢٧ اسفند ،۱۳۸۳ :: پنجشنبه ٢٧ اسفند ،۱۳۸۳
سه‌شنبه ۱٧ آذر ،۱۳۸۳ :: سه‌شنبه ۱٧ آذر ،۱۳۸۳
آه نامه :: پنجشنبه ۱٤ آبان ،۱۳۸۳
پنجشنبه ٢٦ شهریور ،۱۳۸۳ :: پنجشنبه ٢٦ شهریور ،۱۳۸۳
پنجشنبه ٥ شهریور ،۱۳۸۳ :: پنجشنبه ٥ شهریور ،۱۳۸۳
گلهای رنج :: جمعه ۱٢ تیر ،۱۳۸۳
فعلا سکوت حاکم است :: دوشنبه ۱ تیر ،۱۳۸۳
تک رز صحرا :: پنجشنبه ٢۱ خرداد ،۱۳۸۳
لاتون قطعه ای از بهشت :: شنبه ٢ خرداد ،۱۳۸۳
دوشنبه ٢۱ اردیبهشت ،۱۳۸۳ :: دوشنبه ٢۱ اردیبهشت ،۱۳۸۳
شنبه ۱٢ اردیبهشت ،۱۳۸۳ :: شنبه ۱٢ اردیبهشت ،۱۳۸۳
L'ESPOIR&اميد :: جمعه ٤ اردیبهشت ،۱۳۸۳
Je t'aime encore :: سه‌شنبه ۱ اردیبهشت ،۱۳۸۳
شنبه ٢٩ فروردین ،۱۳۸۳ :: شنبه ٢٩ فروردین ،۱۳۸۳
جمعه ٢۸ فروردین ،۱۳۸۳ :: جمعه ٢۸ فروردین ،۱۳۸۳
شنبه ٢٢ فروردین ،۱۳۸۳ :: شنبه ٢٢ فروردین ،۱۳۸۳
سفر به جنوبگان :: سه‌شنبه ۱۱ فروردین ،۱۳۸۳
و اينک نرم نرمک می آيد بهار :: جمعه ٢٩ اسفند ،۱۳۸٢
غريبانه :: جمعه ٢٢ اسفند ،۱۳۸٢
چهارشنبه ٢٠ اسفند ،۱۳۸٢ :: چهارشنبه ٢٠ اسفند ،۱۳۸٢
شنبه ۱٦ اسفند ،۱۳۸٢ :: شنبه ۱٦ اسفند ،۱۳۸٢
جمعه ۱٥ اسفند ،۱۳۸٢ :: جمعه ۱٥ اسفند ،۱۳۸٢
عشق مرکب حرکت است نه مقصد حرکت :: سه‌شنبه ۱٢ اسفند ،۱۳۸٢
چهارشنبه ٦ اسفند ،۱۳۸٢ :: چهارشنبه ٦ اسفند ،۱۳۸٢
سه‌شنبه ٥ اسفند ،۱۳۸٢ :: سه‌شنبه ٥ اسفند ،۱۳۸٢
دوشنبه ٤ اسفند ،۱۳۸٢ :: دوشنبه ٤ اسفند ،۱۳۸٢
هزينه رسيدن به علائق هم زياده پس سطح علائق رو پايين بياريم؟ :: یکشنبه ۳ اسفند ،۱۳۸٢
چرا مينويسم و برا کی...؟؟؟ :: جمعه ۱ اسفند ،۱۳۸٢
واما عشق... :: سه‌شنبه ٢۸ بهمن ،۱۳۸٢
هنر... :: شنبه ٢٥ بهمن ،۱۳۸٢
چهارشنبه ٢۸ خرداد ،۱۳۸٢ :: چهارشنبه ٢۸ خرداد ،۱۳۸٢
مقدمه :: چهارشنبه ٢۸ خرداد ،۱۳۸٢ 
Azadunifr
 
LOGO


شماره بازديد


 
پيوند
shazdeamin.persianblog.irپشتيباني
Persian Blog


بنابراين، من چه دارم؟اين اوست،هورلا،كه مرا تسخير كرده واين افكار ديوانه وار را به به مغزم مي آورد.او درون من است و كم كم به روح من تبديل ميشود.من او را خواهم كشت.

گي دوموپاسان


 

.:Archive :.
.: E-mail :.