.: هوم :.
.: آرشيو :.
.: ايميل :.
   
  هورلا                     
 
 
 
 

بی سرزمين تر از خاک

 
پنجشنبه ۱۳ امرداد ،۱۳۸٤

خير و شر و شری قويتر از خير و غالب هميشگی وخيری مظلوم و نحيف که خيرش برکتی برای پيشرفت و اينکه ميتوانيم خير باشيم و دوست داشتنی و دوست دار و  مايه مباهات و باعث آرامش تن و ديگران و در اين بين حلقه گم شده ای؛ و آن کوششی برای رسيدن به اين هدف و چرا ما از سعی و تلاش و کار فراری! که اگر تمام انرژی هايی برای چيزهای غير مفيد در روزمرگی صرف ميکنيم و روز هايی که همينطور می آيند و ميروند و ما که ميرويم و ميآييم گاه بيهدف ؛ تمام اينها را در مسيری که مقصودمان است هدايت کنيم و عادت کنيم به خوب زندگی کردن و سطح لذت هايمان را بالا ببريم :نمی دانم شايد اصلا بلد نيستيم يا اينکه يادمان نداده اند.

به قول استاد فردی که حتی به يک سنگ ايمان دارد ؛ضرری از او متوجه انسان نيست چون فردی است آرمانی و به چيزکی ايمان دارد و در فراز و نشيب زندگی سنگر اوست چون متکی به يک مأمن مطمئن است و والاتر وبرتر اينکه ايمانمان به ايزد منان باشد که آرامش بخش دلها و شفا دهنده ملالتهاست ؛اينجا هم گم کرده ای هست که چرا آرمانی نيستيم و تکيه به يک ستون استوار نمی کنيم و چرا اين حلقه های گم شده را پيدا نميکنيم و بهم پيوند نميدهيم

و من

حلقه گم شده کجای اين زندگی و کجای دنيا هستم و حلقه گم شده من کجاست.و من در اين گيرودار هيچ نيستم در اين هياهو و با اين تراوشات ذهنی .همه ؛همه چيز مگويند وخود چيزی برای گفتن و عمل کردن ندارم و در حرف زدن نيز می مانم.

اين جمله استاد پيروبا تجربه مان اين روزها خيلی در ذهنم ميچرخه که چشم در چشمم دوخت و جدی گفت:خانواده منتظر مرحله بعدی تحصيلاتت هستند ها.

تلاش!ايمان! چه نقشی در به نتيجه رسيدن اين هدف دارند؟

همه چيز.ميدانم.

دلم را به اسيري آورده ام
 تا  من و او عادت كنيم به تنهايي
 تا دوباره من باشم و دلم  و يك دنيا خاطره

    دلم را به اسيري آورده ام
 تا من , من باشم
 تا او , او بماند

   دلم را به اسيري آورده ام
 تا ...
بگذار اين تا براي خودم بماند       و بس .
سويتی

 

 

اورين ۳۶۲۰

 
یکشنبه ٩ امرداد ،۱۳۸٤

بعد از مدتها يه کوهپيمايی حسابی .هم خستم کرد چون خيلی وقت بود که تمرين نداشتم و هم خيلی لذت بردم ازطبيعت بکر که واقعا  دور از دسترس آدمهای شهری هست. ولی بومی هايی که دور از هياهو و جنگ و جدال زندگی کردند چه صفا وصميميتی و با اون کمبودهايیکه داشتند (به قول يکی از همراهانمون که پزشک بود اکثر بچه هاشون سوء تغذيه داشتند) از چيزهايی که داشتند دريغ نميکردند و چه انسان دوست بودند.اون بالا خيلی چيزها از ذهن آدم ميگذره؛

چهار سال اخيری که چه زود گذشت وچه پر ثمر وچه خاطراتی که با گفتن نموم نميشن و فقط ميشه گفت چندتا عکس ازشون مونده و چه بدعت هايی که بر جا نهاديم وآن صميميت و دوستی که کآشتيم که انشا... آثارش همچنان ادامه خواهد داشت ولی اين جدايی با اون گروه چه سخت بود و هر کدام به سبک خود دلتنگی رو که از جدايی داشتيم ابراز ميکرد و ما چه آسان هر کدام را راهی ديارشان میکرديم ولی ما دلتنگيمان را ابراز نميکرديم  داد نميزديم که بمونن ؛آهی نميکشيديم که ببينن و بغضی نبود که بشنون؛ برا اينکه راهتتر برن و هر کدوم از ما بايد زندگی بکنه وراهی رو بايد بره 

ولی يه تعداد ديگه هستيم که فعلا با هم کار داريم ولی اونا هم رفتنی هستن؛

اصلا يه  سری افراد هستن که با اينکه نيستن باز حضورشون احساس ميشه ؛ بعضی ها هستن و هستن ولی وقتی نيستن ديگه نيستن؛يه سری دگه با اينکه هستن ولی نيستن؛کاش از اون سری آدمای سری اول باشيم که ارزشی والا برا انسان دارن که ميدونم که ارزش همه چيزم دارن

 

 

 
Azadunifr
 
LOGO


شماره بازديد


 
پيوند
shazdeamin.persianblog.irپشتيباني
Persian Blog


بنابراين، من چه دارم؟اين اوست،هورلا،كه مرا تسخير كرده واين افكار ديوانه وار را به به مغزم مي آورد.او درون من است و كم كم به روح من تبديل ميشود.من او را خواهم كشت.

گي دوموپاسان


 

.:Archive :.
.: E-mail :.