.: هوم :.
.: آرشيو :.
.: ايميل :.
   
  هورلا                     
 
 
 
 

La douleur

 
شنبه ۱۳ فروردین ،۱۳۸٤

سکوت و تنهایی آدم روبر عکس به همه جا میبره .چند روزیه که خودمم و ذهنم همه جا رو سیر میکنه  از تصاویری که تو ذهنم از خاطراتم داشتم شروع میشه و بال و پر میگیره و همینطور منشعب میشه . از مناظری مثل وقتی خودم رو رو قله کوهها میبینم با عکسهای متفاوتش و از دوستانم و یه چیزی که دیگه خیلی بیشتر ذهنم رو مشغول کرده اونم چیزی که تقریبا چهار ساله در گیر آموختنشم با داستانها واز ترجمه های ساده تا شازده کوچولو و ادبیات و کنارش شخصییت هایی که اینها رو پرورش دادن  و آهنگهاش و دوستان آن سوی مرز و همه اینها تو کاغذ و صدا و رویا و تکرار و خواب شکل گرفتن و از درونم یکی داد میزنه که به اینها شکل بدم و به واقعیت تبدیلش کن ولی از یه طرف. یکی دیگه میگه مشکلات زیاده و شاید نتونی و همه اینها به یک جا منتهی میشن و اونم   île de france  که همه اینها هم شکل گرفتن و هم به واقعیت منتهی میشن

 

 
Azadunifr
 
LOGO


شماره بازديد


 
پيوند
shazdeamin.persianblog.irپشتيباني
Persian Blog


بنابراين، من چه دارم؟اين اوست،هورلا،كه مرا تسخير كرده واين افكار ديوانه وار را به به مغزم مي آورد.او درون من است و كم كم به روح من تبديل ميشود.من او را خواهم كشت.

گي دوموپاسان


 

.:Archive :.
.: E-mail :.