.: هوم :.
.: آرشيو :.
.: ايميل :.
   
  هورلا                     
 
 
 
 

 

 
پنجشنبه ٢٦ شهریور ،۱۳۸۳
 

 

 

 
پنجشنبه ٥ شهریور ،۱۳۸۳

سکوتی ژرفتر از عشق¤ دلی پر از صبر¤ نغمه ای در دل¤روحی سرشار از خاطرات شيرين¤چشمانی نيمه باز¤قدم در راه ميگذارم ¤هر روز...هر روز¤راهی پر فراز و نشيب ¤بدون لبخند¤بی صدا و پر جنجال در اين شهر عنکبوتی پر از مردمانی ساده که مجبورند چند رو باشند و شب هنگام خسته در خانه دل که کم و بيش پر است از نامه های دوستان دل و جان و ذهن و زندگی

 

 
Azadunifr
 
LOGO


شماره بازديد


 
پيوند
shazdeamin.persianblog.irپشتيباني
Persian Blog


بنابراين، من چه دارم؟اين اوست،هورلا،كه مرا تسخير كرده واين افكار ديوانه وار را به به مغزم مي آورد.او درون من است و كم كم به روح من تبديل ميشود.من او را خواهم كشت.

گي دوموپاسان


 

.:Archive :.
.: E-mail :.