.: هوم :.
.: آرشيو :.
.: ايميل :.
   
  هورلا                     
 
 
 
 

گلهای رنج

 
جمعه ۱٢ تیر ،۱۳۸۳

چنان سرشار از خاطره ام که گويی هزار ساله ام

برای کودک شيفته نقش و نگار جهان به وسعت اشتياق اوست .صبحدم پا به راه ميگذارم٬ دل پر از کينه و اميال ناگوار و دل شوره يک عشقولی . يکی شادمان که ميگريزد از ديار پليد. يکی پر هراس از زادگاه خود . يکی چيزی برای گفتن دارد ولی پر از حسادت. يکی هم چيزهای زيادی برای گفتن دارد ولی نميگويد . يکی هم اصلا چيزی ندارد و نميخواهد داشته باشد و چقدر ساده و مهربان سخن ميگويد ٬دوستش دارم .يکی  دارد و باز هم ميخواهد داشته باشد و چقدر معصوم

سرما و گرما ميگدازد و رفته رفته نشان بوسه ها را ميزدايد .و آن که آرزويش به ابر و مه سپيده دم است ٬جايش خالی ...به لذات فراخ و بی ثبات و با ثبات و ناشناخته می انديشد .بايد در آرزوی آن ماند؟ سرشار از عشقهای کهنه و تازه ٬من طالب سوز دل توام .از مرواريد هايی که از چشمان سياه  و لپ های قرمز فرو ميريزد.

اشک بر زيبايی چهره ميافزايد و من لب ريز از بغز در گلو ...

 

 

 

 

فعلا سکوت حاکم است

 
دوشنبه ۱ تیر ،۱۳۸۳

خيلی وقته چيزی ننوشتم. دلم برا اينجا و آدمهاش تنگه . سووستس هم که ديگه به ما پرتقال نميده .شايد احساسمون يکی باشه يه خورده دور شديم ولی باز ...

ولی اين روزا سومين سالگرد آشناييمون با پرتقال فروش محله دل ماس

فعلا وسط امتحانا گير کردمو هيچ چيز به ذهنم نميرسه که بنويسم ولی يه هو ديدين اين آتشفشان فوران کردو همه چيزو ريخت اينجا. خبراييه

فردا امتحان گرامر داريم و از صبح اين گوشی من شده شنوای ناله همکلاسيها که ما هيچی نميفهميم چه کنيم. من دردمو به ...بگم

 

 
Azadunifr
 
LOGO


شماره بازديد


 
پيوند
shazdeamin.persianblog.irپشتيباني
Persian Blog


بنابراين، من چه دارم؟اين اوست،هورلا،كه مرا تسخير كرده واين افكار ديوانه وار را به به مغزم مي آورد.او درون من است و كم كم به روح من تبديل ميشود.من او را خواهم كشت.

گي دوموپاسان


 

.:Archive :.
.: E-mail :.